Kotkan Matkailuoppaat ry - Hinnat

Hinnasto 2020

Aika h | Hinta €
1,0 | 65 €
1,5 | 95 €
2,0 | 110 €
2,5 | 125 €
3,0 | 140 €
3,5 | 150 €
4,0 | 160 €
4,5 | 170 €
5,0 | 180 €
5,5 | 190 €
6,0 | 200 €
6,5 | 210 €
7,0 | 220 €
7,5 | 230 €
8,0 | 240 €

Kielilisä 5 €/h, jokaiselta alkavalta tunnilta. Rooliopastus 90€ / puoli tuntia 

Roolihahmo 80 € / opastuskerta.

Matkakorvaus julkisten liikennevälineiden taksojen mukaan, jos opastuksen aloitus- ja/tai lopetuspiste on Kotkan rajojen ulkopuolella.

Opastuksen peruutus on tilaajan taholta suoritettava kaksi arkipäivää ennen sovittua opastusta, muuten peritään täysi korvaus.